اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

انتهای خیابان باباگلی

۰۹۱۳-۶۳۳۲۲۰۲

031-33869539 داخلی 5

031-33869539 داخلی 5

۰۹۱۳-۶۳۳۲۲۰2

0913-4142562

031-34405096

کاپ متال

تامین کننده فلزات رنگی

مشتریان ما

یک قدم جلوتر

خدمات کاپ متال

کاتالوگ محصولات

01

لوله و اتصالات

tube, fitting

02

محدوده اندازه محصولات

Product Size Range

03

کاتالوگ تمامی محصولات

all Product

04

معرفی کلی

General Introductory