اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

خیابان عطاالملک-فازاول-پلاک155

۰۹۱۳-۶۳۳۲۲۰۲

031-33869539 داخلی 5

031-33869539 داخلی 5

۰۹۱۳-۶۳۳۲۲۰2

031-33872428

0913-4142562

کاپ متال مگ

اطلاعات و مقالات روز صنعت ما

جستجو

ارسال پیام